Βάση Δεδομένων & GIS για τα Μνημεία και τα Τείχη της Ακρόπολης

Κατά το διάστημα 2007-2009, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, πραγματοποιήθηκε ο ανασχεδιασμός του συστήματος. Την  συγκεκριμένη εργασία ανέλαβε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, ως μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας «Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ&ΣΙΑ». Κατά τη διαδικασία αυτή, ικανοποιήθηκαν απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν κατά την πολύχρονη χρήση της Βάσης Δεδομένων και ενσωματώθηκαν σ’ αυτήν πρόσφατες τεχνολογίες.

Τα κύρια σημεία της επέμβασης αφορούν στην αλλαγή του λογισμικού λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων, στη βελτίωση του υποσυστήματος ανεύρεσης των πληροφοριών, στην αποτελεσματικότερη χρήση του διαγράμματος της ανάλυσης των μνημείων και στην δυναμικότερη διαχείριση των αρχείων εικόνας και των καταστάσεων αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επίσης, εκτός από την ενσωμάτωση ενός υποσυστήματος εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να επισημανθεί η νέα δυνατότητα πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων μέσω των τρισδιάστατων απεικονίσεων των Μνημείων και της τεχνολογίας Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (GIS): η επιλογή ενός αρχιτεκτονικού μέλους από την εικόνα του μνημείου οδηγεί στην πρόσβαση των σχετικών με το μέλος πληροφοριών και του συνόλου της τεκμηρίωσής του. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται προς το παρόν για το Ερέχθειο, του οποίου η αναστήλωση έχει ολοκληρωθεί, και θα επεκταθεί στα ολοκληρωμένα τμήματα των υπολοίπων μνημείων.

 

Copyright © ΥΣΜΑ 2010. All rights reserved.
powered by orbitlab