Καλώς ήλθατε

Η ΥΣΜΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αποτύπωσης του λόφου και των Τειχών, σχεδίασε το έργο με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε από την Κοινοπραξία «Ελληνική Φωτογραμμετρική- Geotech» Στο έργο συμμετείχαν η Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε, η Geotech O.E, το National Research Council of Canada (NRC), το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης και το Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ)

Ορθοεικόνα Κάτοψης

Ορθοεικόνα Κάτοψης

Οι κατακόρυφες λήψεις πραγματοποιήθηκαν από ύψος 22.5 m από το έδαφος και είχαν μέση κλίμακα 1:500.

Βάση Δεδομένων & GIS

Βάση Δεδομένων & GIS

Η ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων διαχειρίζεται εικόνες και κείμενα και απαρτίζεται από τέσσερα αρχεία, το αρχείο αρχιτεκτονικών μελών....

3D Σάρωση Περιμετρικών Τειχών

3D Σάρωση Περιμετρικών Τειχών

Η σάρωση των Τειχών έγινε με ανάλυση τουλάχιστον 1 cm εξωτερικά και τουλάχιστον 5cm στο εσωτερικό και τον Βράχο.

3D Σάρωση Ερεχθείου

3D Σάρωση Ερεχθείου

Για τη γεωμετρική τεκμηρίωση του Ερεχθείου πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση με σαρωτή με ονομαστική ακρίβεια καλύτερη του 0.5 mm

Ορθοεικόνες των Τειχών

Ορθοεικόνες των Τειχών

Οι λήψεις για το Tείχος πραγματοποιήθηκαν από απόσταση 5 m και είχαν μέση κλίμακα 1:110. Το μέγεθος της εικονοψηφίδας αντιστοιχεί σε 1 mm

Video του Ερεχθείου

Video του Ερεχθείου

Πλήρες 3D μοντέλο του Ερεχθείου με υφές

Copyright © ΥΣΜΑ 2010. All rights reserved.
powered by orbitlab